ข้อมูลโครงการ

สินเชื่อเสริมพลังสร้างอนาคต


  • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระคืน 7 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 1 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ตลอดสัญญา

หลักประกัน


เจ้าของกิจการค้ำประกันเต็มวงเงิน / จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ และทำประกันภัยหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน

ติดต่อสอบถาม