หน้าแรก

กองทุน

พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ปลัดฯ ณัฐพล นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อปี 67

3 พฤษภาคม 2567 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ครั้ง 76-4/2567 โดยมีนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (สอป.) นางสาวชลาริน นิลพิฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง นายเตมีย์ พันธุวงค์ราช ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting)

thaismefund

08/05/2024

“ปลัดฯณัฐพล” นำทีมผู้บริหาร-สื่อ ขึ้นเหนือเยือนถิ่นล้านนา ชูความสำเร็จ 2 กิจการลูกค้าสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการสนับสนุนและขับเคลื่อนศักยภาพผู้ประกอบการ SME แบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนแหล่งเงินทุน การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน การวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบ การบริหารการเงินอย่างเป็นระบบและการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้กลไกของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME สู่การเป็น Smart SMEs และ Global SMEs รวมถึงการยื่นรับรองมาตรฐาน เช่น ฮาลาล GMP ตลอดจนการยกระดับด้วยเทคโนโลยี และ Ecosystem เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ที่สำคัญกระทรวงอุตสาหกรรม มีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนให้ sme เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน“

thaismefund

03/02/2024

โครงการสินเชื่อลดโลกร้อนฯ ประสบความสำเร็จเกินเป้า มีวงเงินอนุมัติเพิ่มขึ้น 36% ชี้ให้เห็นผู้ประกอบการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

โครงการสินเชื่อลดโลกร้อนฯ ประสบความสำเร็จเกินเป้า มีวงเงินอนุมัติเพิ่มขึ้น 36% ชี้ให้เห็นผู้ประกอบการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อประจำปีงบประมาณ 2566 มีผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อ 678 ราย วงเงินอนุมัติกว่า 1,400 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2567 ได้ออกสินเชื่อโครงการสินเชื่อลดโลกร้อน มีผู้ยื่นคำขอรออนุมัติแล้วกว่า 158 ราย วงเงิน 1,900 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินอนุมัติเพิ่มขึ้น 36% แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความสนใจ ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

thaismefund

12/01/2024

กองทุนเอสเอ็มอีอัด 1,500 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อลดโลกร้อน ดอกต่ำนาน 3 ปี

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดเผยว่า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จึงได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) เป็นสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 7 ปี วงเงินสินเชื่อเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ใน 3 ปีแรก ปีถัดไปคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินทั่วไปเรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดี หรือ MLR โดยกำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมด 1,500 ล้านบาท

thaismefund

20/10/2023

กองทุน สร้างโอกาส เสริมความเข้มแข็ง ให้กับเอสเอ็มอีไทย

เพื่อพัฒนาประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ
ติดต่อสอบถาม