หน้าแรก

กองทุน

พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

กองทุนเอสเอ็มอีอัด 1,500 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อลดโลกร้อน ดอกต่ำนาน 3 ปี

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดเผยว่า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จึงได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) เป็นสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 7 ปี วงเงินสินเชื่อเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ใน 3 ปีแรก ปีถัดไปคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินทั่วไปเรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดี หรือ MLR โดยกำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมด 1,500 ล้านบาท

thaismefund

20/10/2023

กองทุน สร้างโอกาส เสริมความเข้มแข็ง ให้กับเอสเอ็มอีไทย

เพื่อพัฒนาประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ
ติดต่อสอบถาม