กระทรวงอุตสาหกรรม อัดงบประมาณสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 2,000 ล้านบาท จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

บทสัมภาษณ์ทางวิทยุรายการหมุนตามวัน FM. 92.5 MHz. วันที่ 26 มกราคม 2565

โดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ติดต่อสอบถาม