ก.อุตฯ หนุน SME อัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

บันทึกรายการย้อนหลัง กรุงเทพธุรกิจ Biz Insight เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.50-14.35 น. ที่ผ่านมา

โดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

ติดต่อสอบถาม